Cennik - Marta Radca

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik

Cennik
Dążąc do umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób pomocy tej potrzebujących, moja Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług w sposób elastyczny   i uwzględniający możliwości finansowe Klientów. Kancelaria kieruje też z powodzeniem do sądów wnioski o zwolnienie swych klientów od kosztów sądowych (np. opłat od pozwu, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego), co umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dochodzenie swych praw na drodze sądowej.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:
- stopnia merytorycznej zawiłości sprawy
- przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego
- oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia
- wartości przedmiotu sprawy.
Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej bądź egzekucyjnej ustalana jest przez Kancelarię z uwzględnieniem stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z dnia 03.10.2002 r.).

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Oto ceny najpopularniejszych usług:
- porada prawna od 50 zł do 350 zł (+ VAT)
- sporządzenie umowy bądź weryfikacja umowy z zaproponowaniem zmian od 500 zł do 1000 zł (+ VAT)
- pisma procesowe od 200 zł do 2000 zł (+ VAT)
- prowadzenie postępowania sądowego (sprawy spornej) od 1500 zł do 8000 zł (+ VAT)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego